תכנית השותפים של Co.Co מציעה לך עסקה שבה כל הצדדים מרוויחים

כל מה שצריך זה להפנות אלינו קהל רלוונטי. באמצעות האתר שלך, עמוד הפייסבוק שלך, האינסטגרם שלך או כל נכס דיגיטלי אחר שברשותך. אם יש לך עוקבות שיאהבו את Co.Co, אנחנו מזמינות אותך להצטרף.

ההפניה לאתר שלנו תתבצע באמצעות לינק מיוחד שיכלול את קוד השותפה שלך וכך נוכל לייחס כל קניה לשותפה.

הנתונים שקופים לשני הצדדים ובכל רגע נתון תוכלי לדעת כמה לקוחות הבאת אלינו לאתר, כמה אכן רכשו ובאיזה סכום.

אנחנו נמשיך לתת את השירות הכי טוב ומכל הלב ונשמח לתגמל אותך על כל קניה.

גם אם ההפניה לא הניבה רכישה בפעם הראשונה, הלקוחה שהגיעה דרכך נספרת אצלינו במערכת (ב-60 יום הראשונים שלה באתר, באמצעות coockies) כמי שהגיעה דרכך ואת תקבלי את אחוזי המכירה המגיעים לך בכל פעם שאותה לקוחה תבצע רכישה, כך שבמשך הזמן נוצר מצב של הכנסה פאסיבית לחלוטין מבחינתך.

רוצה לנסות? הרשמי לתכנית השותפים שלנו והתחילי להרוויח!

אני רוצה להיות שותפת תוכן
  1. כללי

1.1. ההצטרפות והשימוש בתוכנית השותפים של CO.CO כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה. שליחת טופס ההצטרפות כשותפ/ה מעידה על הסכמתך לכל התנאים שבהסכם זה.

1.2. תוכנית השותפים תאפשר לך לפרסם מוצרים שונים הנמצאים בתוכנית השותפים של CO.CO וזאת בהתאם לתנאים המוגדרים.

1.3. CO.CO אינה מתחייבת שההצעות בתוכנית השותפים תהינה תקפות לתקופת זמן כלשהי.

1.4. תוכנית השותפים של CO.CO שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלתם של אתרים, רשימות תפוצה, חברות ואנשים פרטיים מכל סיבה שהיא.

  1.  התחייבות השותף לגבי המדיה בה תפורסם CO.CO

2.1. השותפ/ה מצהירה ומאשרת כי בערוצי המדיה בהם תפעל לא תעשה שימוש בכל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני, או בכל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

2.2. השותפ/ה מצהירה ומאשרת שלא יעשה שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות  תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב.

2.3. השותפ/ה לא תציע כל תגמול או תמריץ לגולשים או לקהל היעד שלה בתמורה להקלקה על החומר הפרסומי של CO.CO, רכישה באתר, או כל פעולה אחרת העלולה להסתיים בקבלת עמלה באמצעות תוכנית השותפים, ללא אישור מפורש בכתב מ CO.CO.

  1.  פרסום במדיות השונות שברשותך

3.1. כשותפ/ה תוכלי לפרסם את מגוון ההצעות בתוכנית השותפים של CO.CO ולהרוויח עמלות.

3.2. בסיום ההרשמה למערכת תוכניות השותפים של CO.CO ולאחר שאושרת כשותפ/ה תוכלי  להירשם לתוכניות פרסום שונות ולהשתמש באמצעים שונים לפרסום: רשימת דיוור, שילוב קוד מחשב אשר יסופק ע”י תוכנית השותפים של CO.CO באתרך, פרסום קישור ייחודי לך שיסופק ע”י תוכנית השותפים שלה CO.CO וכיו”ב. בכל אחת משיטות הפרסום משולב אמצעי המאפשר לנטר את הפעילות שבוצעה דרכך בכל אחת מהתוכניות שבחרת. האחריות על שימוש נכון באמצעי הפרסום מוטלת עליך ולא תוכלי לבוא בתביעות כלשהן לCO.CO באם נגרם לך נזק ישיר או עקיף עקב שימוש לא נכון בקוד או בחומר שסופק על ידה.

3.3. כשותף תוכל לפרסם את כלי השיווק הקיימים במערכת תוכניות השותפים של CO.CO בלבד. שימוש בחומר פרסומי נוסף מעבר לקיים במערכת תוכניות השותפים של CO.CO דורש אישור בכתב מ CO.CO, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות, ואף לחשוף את השותפ/ה לתביעות בגין נזקים.

3.4. כשותף חל איסור על שליחת דוא”ל ספאם (SPAM) ובו קישורים להצעות במערכת תוכניות השותפים של CO.CO באופן ישיר או עקיף, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות.

  1.  עמלות

4.1. באם תאושרי כשותפ/ה בתוכנית השותפים של CO.CO, תהיי זכאית לקבל עמלה בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי CO.CO. התנאים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה.

4.1.1. על כל קניה של משתמשת שנכנסה דרך הלינק שלך תקבלי עמלה (בניכוי החזרות או ביטולים).

4.1.2. הלינק הייחודי והמשתמשות שהגיעו דרכו יישמר והקניות יספרו לזכותך, למשך 90 יום.

4.2. במקרים הבאים לא תהיי זכאית לקבלת העמלה:

4.2.1. באם הלקוח ביטל את רכישתו או החזיר את המוצר אותו רכש.

4.2.2. באם הרכישה לא אושרה לחיוב ע”י חברת האשראי.

4.3. תשלום העמלות יבוצע ע”י CO.CO והוא מותנה בכך שפעולה שבגינה ניתנת העמלה עומדת בדרישות ההצעה. למען הסר ספק, עמלות בגין הזמנת מוצרים יאושרו וישולמו רק לאחר מימוש הרכישה בפועל על ידי הלקוח, כאשר במידה והלקוח שינה את גובה העסקה, CO.CO שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את העמלה בהתאם.

4.4. גובה וסכום העמלה יקבעו במערכת תוכנית השותפים של CO.CO והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות עמלה זאת באופן גורף או פרטני לשותף מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בעת שינוי עמלה ייצא עדכון לשותפים, אך CO.CO אינה מחויבת בשליחת הודעה זאת ובאחריות השותף  להתעדכן במערכת תוכניות השותפים מעת לעת בעמלה המוצגת בהצעות אותן הוא משווק.

4.5. גובה התשלום יחושב על בסיס חודשי מתוך העמלות השונות שיצברו ויאושרו בחשבון. התשלום ישולם לשותפ/ה ע”פ אחת מהאפשרויות הבאות:

4.5.1. לחברה כנגד חשבונית מס כדין בתוספת מע”מ.

4.5.2. לאדם פרטי עוסק מורשה, כנגד חשבונית מס, לעוסק פטור כנגד קבלה כמקובל על פי חוק.

4.5.3. לאדם פרטי שאינו עוסק מורשה או פטור, תועבר העמלה כיתרה לשימוש באתר CO.CO

4.6. העמלה תשולם 30 ימים לאחר סיומו של כל חודש.

4.7. CO.CO תעביר אל השותפ/ה את העמלה במועד התשלום הראשון בו יהיו צבורים לזכותה יותר מ-50 שקלים נטו. שותפ/ה אשר רווחיה בחודש מסוים לא הגיעו לסכום זה, תקבל את העמלה כאשר תהא עמלה צבורה של יותר מ -200 ש”ח נטו.

4.8. במקרה שמכירה בוטלה לאחר שהשותפ/ה תוגמלה בגינה, יקוזז הסכום מתשלומים עתידיים המגיעים לשותפ/ה.

  1. אחריות

5.1. CO.CO תהא רשאית למסור את פרטי השותפים במקרה של פעולה משפטית כלשהי מטעם צד שלישי בגין פעולות אשר ננקטו על ידי השותפים המפרות את תנאי השימוש במערכת.

5.1.1. בשום נסיבות לא תחול על CO.CO או מי מטעמה אחריות לפעולות השותפים CO.CO לא תשא בעלויות כלשהן במקרה והשותפ/ה תיתבע על ידי צד שלישי בכל הקשר של תוכנית השותפים של CO.CO.

5.1.2. תוכנית השותפים של CO.CO שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם שותפ/ה מסיבה כלשהי. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא”ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. עמלות שנצברו לזכות השותפ/ה ישולמו בחודש שלאחר מכן, כל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי.

5.1.3. CO.CO שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המופיעים בהסכם זה. הודעה על שינויים בתנאים אלו תישלח לשותפים, והשינויים ייכנסו לתוקף 10 ימים מיום שליחת ההודעה. השותפים מתחייבים לעמוד בתנאים החדשים או לסיים את התקשרותם עם CO.CO טרם כניסת השינויים בהסכם לתוקף.

  1. דין ושיפוט

6.1. הדין החל על הצטרפותך לתוכנית השותפים של CO.CO ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

6.2. במידה וחלק מהסכם זה יקבע כחסר תוקף על ידי חוק, תקנה או בית משפט, כל יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף