Co.Co היא מיזם עיצוב ישראלי מבוסס מימון המונים המציע הזדמנות ייחודית לרכוש אופנה ולקחת חלק בשינוי.

מיכל לוי
Designer

צפרא פרלמוטר
CEO

Founder

קובי ויזל
cto

Founder

דליה קפוזה
CDO

Founder

אבי עובדיה
PRODUCTION MANAGER

Founder

אנחנו מציעות בגדי מעצבים, באיכות טובה ומחירים נוחים, והזדמנות להפוך את העולם למקום נקי יותר.

חנויות המותג משמשות גם כמרכזים קהילתיים, שתפקידם להנגיש את הרעיון החברתי לקהל. בנוסף, המקום משמש את השותפות וחברות הקהילה לפעילות רלוונטית ללא עלות. החברה נוסדה בינואר 2013 מתוך אמונה כי טעם טוב, אמון ואחריות חברתית הם ערכים אוניברסליים ובסיס רחב למדי להקמת חברת אופנה חדשנית.

Come join us & take part in social change, wherever you are.

זה פשוט להיות שותפה

Join us today

Co.Co היא מיזם עיצוב ישראלי מבוסס מימון המונים המציע הזדמנות ייחודית לרכוש אופנה ולקחת חלק בשינוי.

Come join us & take part in social change, wherever you are.

מיכל לוי
Designer

צפרא פרלמוטר
CEO

Founder

קובי ויזל
cto

Founder

דליה קפוזה
CDO

Founder

אבי עובדיה
PRODUCTION MANAGER

Founder

אנחנו מציעות בגדי מעצבים, באיכות טובה ומחירים נוחים, והזדמנות להפוך את העולם למקום נקי יותר.

חנויות המותג משמשות גם כמרכזים קהילתיים, שתפקידם להנגיש את הרעיון החברתי לקהל. בנוסף, המקום משמש את השותפות וחברות הקהילה לפעילות רלוונטית ללא עלות. החברה נוסדה בינואר 2013 מתוך אמונה כי טעם טוב, אמון ואחריות חברתית הם ערכים אוניברסליים ובסיס רחב למדי להקמת חברת אופנה חדשנית.

Come join us & take part in social change, wherever you are.

זה פשוט להיות שותפה

Join us today

Co.Co היא מיזם עיצוב ישראלי מבוסס מימון המונים המציע הזדמנות ייחודית לרכוש אופנה ולקחת חלק בשינוי.

צפרא פרלמוטר
CEO

Founder

קובי ויזל
cto

Founder

דליה קפוזה
CDO

Founder

אבי עובדיה
PRODUCTION MANAGER

Founder

מיכל לוי
Designer

אנחנו מציעות בגדי מעצבים, באיכות טובה ומחירים נוחים, והזדמנות להפוך את העולם למקום נקי יותר.

חנויות המותג משמשות גם כמרכזים קהילתיים, שתפקידם להנגיש את הרעיון החברתי לקהל. בנוסף, המקום משמש את השותפות וחברות הקהילה לפעילות רלוונטית ללא עלות. החברה נוסדה בינואר 2013 מתוך אמונה כי טעם טוב, אמון ואחריות חברתית הם ערכים אוניברסליים ובסיס רחב למדי להקמת חברת אופנה חדשנית.

Come join us & take part in social change, wherever you are.

זה פשוט להיות שותפה

Join us today