הדירקטוריון שלנו כולל נציגים של היזמים, המשקיעים והשותפות מן הציבור. הרקע המקצועי של הדירקטורים תורם לבקרה טובה על הפעילות השוטפת. מגוון הדיסיפלינות שהם באים מהן תורם לדיון הפורה ומעודד חשיבה משותפת יצירתית.

עדי פונדק מינץ • שחר בוצר • צפרא פרלמוטר • דליה קפוזה • מאיה אלחלל • מיכל דריימן